Zošľachtené antikorózne ocele

Spracovanie plastov s chemicky agresívnymi prípadne abrazívnymi prísadami si vyžaduje kaliteľné ocele odolné proti korózii. Použitím týchto ocelí sa zredukuje nutnosť údržby s porovnaním s oceľami, ktoré sú menej odolné proti korózií.
Zošľachtené ocele – dodávajú a používajú sa v zošľachtenom stave s tvrdosťou cca. 30 HRC. Tvrdosť predstavuje optimálny kompromis medzi obrábateľnosťou a odolnosťou proti opotrebeniu. V špeciálnych prípadoch môže byť použitá aj vyššia tvrdosť.

Ocele vyrábané práškovou metalurgiou


Špeciálne materiály, ktoré v priebehu výroby prechádzajú minimálne v jednom kroku cez vákuovú taviacu respektíve pretavovaciu pec


Ocele pre výrobu foriem na plasty v kvalite ESU


Špeciálne vlastnosti a/alebo dosiahnuté charakteristiky