Pásové píly režú materiál jedným smerom pomocou kontinuálneho pílového pásu s rovnomerným, nízkym zaťažením každého zuba. Preto aj triesky majú rovnakú hrúbku.

Pílové pásy môžu byť použité na odrezávanie a rovinné alebo tvarové rezanie.