Tvárnenie za studena / Razenie

[Ocele pre prácu za studena / Ocele pre prácu za tepla]

Simulácie umožňujú optimalizovať výrobné procesy pri tvárnení za studena. Môžu sa vypočítať polomery tvarovania, tlaky pôsobiace na nástroj a priebehy. Aby ste tieto simulácie mohli previesť do reality, potrebujete “predprogramovaný“ materiál s reprodukovateľnými vlastnosťami, ktorý spĺňa stanovené požiadavky.