Priama extrúzia

Priama extrúzia je najčastejšie používaným procesom. Blok materiálu, ktorý sa má pretlačiť, sa tlačí smerom k matrici pomocou tŕňa (piestu). Trenie vznikajúce medzi polotovarom a vnútornou vložkou kontajnera limituje dĺžku kontajnera. Materiál, ktorý sa vytláča, sa vždy deformuje na konci kontajnera. Preto je v tejto oblasti zvýšené zaťaženie pôsobením teploty a opotrebenie, ktoré vedú k veľkému namáhaniu v tejto oblasti.

Pretože ide o najstarší proces extrúzie, niektoré kontajnery sú stále ešte v prevádzke bez regulovaného ohrievacieho systému. Moderné lisy sú obvykle vybavené zónovo-regulovaným odporovým ohrievacím systémom a niekedy aj chladiacim systémom a to aj napriek kratšej dĺžke kontajnerov.

Nepriama extrúzia

Proces nepriamej extúzie získava v posledných rokoch na význame. Pri tomto procese sa celý kontajner s blokom materiálu tlačí priamo na lisovací kotúč s matricou. Z toho vyplýva, že trenie medzi polotovarom a vnútornou vložkou kontajnera je zanedbateľné. To umožňuje použitie veľmi dlhých kontajnerov. Výsledné dlhé lisovacie časy vedú zase k vyššiemu tepelnému namáhaniu komponentov kontajnera.

Pretože pretláčaný materiál musí prejsť cez otvor v pretláčacom tŕni, priemer tohto otvoru v tŕni limituje rozmer pretlačeného profilu, ktorý môže byť vyrobiteľný. Aby bolo možné produkovať širokú škálu výrobkov, vyrábajú sa tieto pretláčacie tŕne zvyčajne s veľkým otvorom. To vedie ku vysokému tlakovému zaťaženiu tŕňa, preto je potrebné starostlivo vyberať materiál na jeho výrobu. Väčšina lisov pre nepriamu extrúziu je vybavená kontajnermi s dĺžkou viac ako 1200mm z čoho vyplýva, že viaczónový vykurovací a chladiaci systém sú štandardom.

BW030_Special steels and tools for tube and rod extrusion