Tlakové liatie

[Ocele pre prácu za tepla]

Tlakové liatie

Pri tlakovom liati sa tekutý kov vstrekuje do formy s presným tvarom, v ktorej tuhne za pôsobenia tlaku. Týmto procesom sa spracovávajú materiály s nízkou teplotou tavenia ako je cín, zliatiny olova a zinku, ďalej materiály so strednou teplotou tavenia ako je hliník, horčík a jeho zliatiny, až po zliatiny medi s vyššou teplotou tavenia.

Pri procese odlievania do studenej komory sa roztavený kov odoberá v dávkach z dávkovacej pece a vlieva sa do odlievacej komory. Následne sa naliaty kov pomocou hydraulického piestu vtlačí do dutiny formy. Vzhľadom k tomu, že odlievacia komora neprichádza do styku s roztaveným kovom počas celého procesu odlievania a je teda na rozdiel od taveniny chladná, používa sa termín “studená komora“. V procese odlievania do teplej komory je odlievacia komora v trvalom kontakte s roztaveným kovom.

Vzhľadom k tomu, že zliatiny hliníka a medi reagujú s oceľovým povrchom odlievacej komory, dlhší kontakt týchto tavenín s časťami nástroja vedie k erózii a korózii. Z tohoto dôvodu sa tieto kovy odlievajú do studenej komory. Aby bolo možné zaručiť rovnomerné odlievanie bez predčasného tuhnutia na tenkých častiach, je tavenina lisovaná pod tlakom 200 – 300 barov. Vďaka vysokému tlaku je proces odlievania veľmi rýchly. Dokonca aj veľké formy pre hliníkové odliatky s hmotnosťou niekoľkých kilogramov sa naplnia do niekoľkých sekúnd.

V súčasnosti sa približne 80% hliníkových odliatkov vyrába s použitím odlievania do studenej komory.