Kaliteľné antikorózne ocele

Spracovanie plastov s chemicky agresívnymi prípadne abrazívnymi prísadami si vyžaduje kaliteľné ocele odolné proti korózii. Použitím týchto ocelí sa zredukuje nutnosť údržby s porovnaním s oceľami, ktoré sú menej odolné proti korózií.

Kaliteľné ocele – dodávajú sa v stave po žíhaní na mäkko a po opracovaní sa bežne kalia na tvrdosť viac ako 50 HRC.

Ocele vyrábané práškovou metalurgiou


Špeciálne materiály, ktoré v priebehu výroby prechádzajú minimálne v jednom kroku cez vákuovú taviacu respektíve pretavovaciu pec


Ocele pre výrobu foriem na plasty v kvalite ESU


Špeciálne vlastnosti a/alebo dosiahnuté charakteristiky