Ocele pre prácu za studena

Tvrdosť nie je všetko!


Typické vlastnosti BÖHLER ocelí pre prácu za studena – vysoká tvrdosť, dobrá húževnatosť, pevnosť v tlaku, vysoká odolnosť proti opotrebovaniu – robia z týchto ocelí vhodné materiály pre strihacie a lisovacie nástroje, matrice, nože, razidlá, pretláčacie nástroje, nástroje pre valcovanie závitov a mnohé iné aplikácie. Rýchla dostupnosť, dobrá hospodárnosť a dlhá životnosť nástroja sú hlavnými kritériami pre výber materiálu.

Ocele vyrábané práškovou metalurgiou


Ocele pre prácu za studena v kvalite ESU