Ocele pre prácu za tepla

PRE NAJVYŠŠIE TEPELNÉ ZAŤAŽENIE

Ako svetovo najvýznamnejší výrobca nástrojových ocelí sa BÖHLER zameriava na riešenie náročných problémov zákazníkov v oblasti výroby nástrojov. Jednou z priorít je oblasť ocelí pre prácu za tepla.

Ocele pre prácu za tepla sú legované ocele pre aplikácie, pri ktorých povrch nástroja dosahuje teploty nad 200 °C. Počas nasadenia prichádza nástroj krátkodobo do kontaktu s horúcim materiálom, ktorého teplota leží vysoko nad 200 °C. Dochádza k tepelnému cyklickému namáhaniu v dôsledku zmeny teploty.

Nástrojové ocele pre tieto aplikácie musia byť schopné vydržať nielen mechanické a abrazívne namáhanie, ale aj tepelné zaťaženie.

Špeciálne materiály, ktoré v priebehu výroby prechádzajú minimálne v jednom kroku cez vákuovú taviacu respektíve pretavovaciu pec


Ocele pre prácu za tepla v kvalite ESU so špeciálnym tepelným spracovaním


Ocele pre prácu za tepla v konvenčnej kvalite so špeciálnym tepelným spracovaním