Lisovanie plechov za tepla je proces výroby súčiastok z vysokopevných a super-pevných plechov (22MnB5 a pod.). Vysoká pevnosť súčiastok sa získava martenzitickou transformáciou počas kalenia v chladenom nástroji. Používajú sa dva procesy. Nepriame lisovanie plechov a priame lisovanie plechov.

NEPRIAME LISOVANIE PLECHOV ZA TEPLA

Pri nepriamom lisovaní plechov za tepla je plech tvárnený v mäkkom stave za studena, ďalej zohriaty na austenitizačnú teplotu a následne zakalený v chladenom nástroji.

PRIAME LISOVANIE PLECHOV ZA TEPLA

Pri priamom lisovaní plechov za tepla prebieha tvárnenie a kalenie, po zohriati na austenitizačnú teplotu, v jednom kroku. Po kalení sú súčiastky strihané do konečného tvaru.

BW065_Tool steels for hot stamping