Vízia, misiaŠpeciálne ocele sú dôležitou súčasťou nášho moderného sveta. V budúcnosti budú pokračovať vo vytváraní základov pre ekonomický úspech a inováciu v mnohých dôležitých odvetviach priemyslu či už ako komponenty alebo ako nástroje. BÖHLER je jednou z hybných síl a priekopníkom v pokroku.


Pre celé generácie je meno BÖHLER na celom svete synonymom pre špeciálne ocele najvyššej kvality. Za týmto úspechom sú ľudia. Sme spoločnosť, kde každý má svoje poslanie a svoje zodpovednosti. Čo nás motivuje, je naša spoločná vízia. Čo nás spája, je naša misia. Čo nás zjednocuje, sú naše hodnoty.

Kam smerujeme?

Chceme byť pre nášho zákazníka preferovaným dodávateľom a partnerom pre rozvoj.

 

Tento cieľ dosiahneme spoločne ...

 • upevnením našej vedúcej pozície na trhu s nástrojovými a rýchloreznými oceľami
 • vylepšením našej pozície na trhu so špeciálnymi materiálmi
 • získaním pozície globálneho hráča v sektore ťažby ropy a zemného plynu 
 • rozšírením našej úzko špecializovanej pozície v leteckom priemysle - cez prirodzený rast aj mimo Európy

Takto posilníme BÖHLER ako svetovú značku.

Za čím si stojíme?

Vyvíjame, vyrábame a dodávame do celého sveta rýchlorezné ocele, nástrojové ocele a špeciálne materiály za účelom poskytnúť naším zákazníkom príkladné riešenia.

 

V našej každodennej práci to znamená:

 • pre našich zákazníkov

  Celosvetovo sme stanovili štandardy pre vysokovýkonné materiály. Spokojnosť našich zákazníkov je to, na čo sa vo všetkom čo robíme zameriavame. Rozumieme ich technologickým a logistickým požiadavkám a vyvíjame pre nich riešenia. Toto je spôsob ako zabezpečujeme konkurenčnú výhodu našich zákazníkov.

 

 • pre inovácie a technológiu

  Neustále hľadáme spôsoby ako vylepšiť naše produkty a procesy. Riadime sa najvyššími štandardami kvality. Do budúcna orientované investície, cielene vyvíjané produkty a inovácie procesov nám zabezpečujú po technologickej stránke vedúce postavenie.

 

 • pre životné prostredie a energetiku

  Sme ohľaduplný k životnému prostrediu a energie využívame čo najefektívnejšie a úsporne.

 

 • pre nás ako zamestnancov

  Aktívne sa zapájame do činností v spoločnosti a tým zaisťujeme našu spoločnú budúcnosť. Prijímame náročné úlohy a príležitosti pre rozvoj. Bezpečnosť práce a zdravie sú pre nás dôležité.

Čo je dôležité pre nás? Ako sa správame?

Hodnoty, ktoré sú pre nás dôležité v našej každodennej práci sú záväzok, dôvera a iniciatíva. Firemné opatrenia zabezpečujúce súlad s legislatívou sú rámcom pre naše hodnoty.