Zošľachtené a precipitačne vytvrdené ocele

Vývoj čoraz väčších plastových dielov kladie vysoký dôraz na správne tepelné spracovanie foriem. Aby sa vylúčilo riziko vzniku možných rozmerových zmien a napäťových trhlín pri kalení, sa pre veľké formy používajú nástrojové ocele, ktoré sa už dodávajú v zošľachtenom stave. Sú zošľachtené na tvrdosť 290 – 400 HB / cca. 30 – 43 HRc. Pri tejto tvrdosti zostával oceľ dobre obrábateľná a zároveň má dobrú odolnosť proti opotrebeniu a dostatočne vysokú pevnosť.

Hlavné výhody zošľachtených ocelí sú:

  • Po opracovaní nie je potrebné ďalšie tepelné spracovanie
  • V stave pri dodaní sú použiteľné aj pre veľkorozmerové formy

Ocele vyrábané práškovou metalurgiou


Špeciálne materiály, ktoré v priebehu výroby prechádzajú minimálne v jednom kroku cez vákuovú taviacu respektíve pretavovaciu pec


Ocele pre výrobu foriem na plasty v kvalite ESU


Špeciálne vlastnosti a/alebo dosiahnuté charakteristiky