Trieskové opracovanie

Print

V sklade Martin disponujeme Portálovou frézou FP 12. Portálová frézka je vybavená dvomi spodnými pevnými vreteníkmi a dvoma hornými otočnými vreteníkmi. Stroj umožňuje pozdĺžne a priečne frézovanie vodorovných, zvislých a šikmých plôch. Na stroji sa prevádzajú tak hrubovacie, ako aj dokončovacie práce. Na stroji boli prevedené skúšky presnosti v súlade s ISO 1701.