Filozofia značky Böhler

Print

Böhler je rakúsky výrobca ušľachtilých ocelí s dlhoročnou tradíciou a významným postavením v celosvetovom meradle. Výrobné prevádzky a odbytové spoločnosti sa nachádzajú vo viac ako 20 krajinách na celom svete. Sídlo vedenia spoločnosti sa nachádza vo Viedni.

Vo filozofii značky Böhler je na prvom mieste zákazník. Našim základným cielom je dosiahnutie dlhodobých partnerských vzťahov, permanentné sledovanie potrieb našich zákazníkov a navrhovanie optimálnych riešení ich problémov.Pre dosiahnutie tohto ciela kladieme dôraz na profesionalitu našich zamestnancov, vysokú kvalitu našich produktov a služieb.

Spokojnosť našich zákazníkov je meradlom našej úspešnosti.