Ako nás nájdete

Print

Zo smeru - Žilina, Poprad: 
Vzhľadom na jednoduchší prístup k našej spoločnosti z uvedených smerov doporučujeme  pred Martinom neodbočovať do centra mesta, ale ísť okolo Martina (na smer Prievidza). Na mape č.1 je detailne zobrazená možnosť prístupu k našej spoločnosti. Na prvej križovatke od nákupného centra (Hypertesco a Baumax) je potrebné odbočiť doprava (červená šípka na mape). Následne sa riadime podľa červenej cesty vyznačenej na mape. Na prvej križovatke odbočíť doľava ( ul. Gorkého, po ľavej strane je zimný štadion), následne sa dostaneme na ulicu Česko - Slovenskej armády. Po prejdení mosta (rieky Turiec) prídeme pod nadjazd (na mape vyznačený žltou farbou), pod ktorým je nutné odbočiť opäť doľava na cestu, ktorá vedie priamo k našej spoločnosti.


Mapa č.1 Zo smeru - Žilina, Poprad

Zo smeru - Banská Bystrica, Poprad:
Taktiež pre jednoduchší prístup k našej spoločnosti doporučujeme pred Martinom neodbočovať do centra mesta, ale ísť okolo Martina (na smer Žilina, Poprad). Na mape č. 2 sú zobrazené dve možnosti prístupu k našej spoločnosti. Prvou možnosťou je odbočiť pri ÖMV doprava (na mape červená šípka) na ulicu Robotnícku a ďalej postupovať po červenej ceste vyznačenej na mape, t. j. po prejdení železničného priecestia odbočiť doľava na ul. Novákovú (po pravej strane stanica SAD, po ľavej strane stanica ŽSR). Na konci Novákovej ulice je potrebné odbočiť doľava opäť na železničné priecestie (ul. Čsl. armády). Na ul. Čsl. armády priamo pod nadjazdom odbočiť doprava na cestu, ktorá vedie priamo k našej spoločnosti. Druhou možnosťou je  neodbočovať pri ÖMV, ale ísť priamo po modrej šípke na mape č.2 a č.1.


Mapa č.2 Zo smeru - Banská Bystrica, Prievidza