Delenie materiálu

Print

Delenie materiálu

Vzhľadom na to, že mnohé ušľachtilé ocele sú kaliteľné na vzduchu, je veľmi problematické delenie týchto materiálov metódami, kde pri delení vzniká vysoká teplota. Najefektívnejším spôsobom delenia ušľachtilých ocelí je píleníe, pri ktorom nedochádza k žiadnemu tepelnému ovplyvneniu deleného materiálu. Materiál sa delí z tyčí plochého a kruhového prierezu alebo z platní a blokov na zákazníkom požadované rozmery. Z plechov do hrúbky 5 mm zabezpečujeme delenie na strojných tabuľových nožniciach.

 

 

 .