Sídlo v Martine

Print

Martin je okresné mesto situované v severozápadnej časti Slovenska, v  Žilinskom kraji. Je vzdialené 200 km od hlavného mesta Bratislava.

Na ulicu Československej armády sa spoločnosť Böhler-Uddeholm SLOVAKIA, s.r.o., pod ktorú organizačne patrí aj obchodná skupina Böhler, presťahovala v roku 2004, pretože bolo nevyhnutné, aby sa rozšírili výrobné priestory. Hlavná činnosť spoločnosti v Martine je predaj a opracovanie ušľachtilej ocele, ktorú dováža z Rakúska (Böhler) a Švédska (Uddeholm) a tepelné spracovanie materiálov. Medzinárodné spoločnosti Böhler a Uddeholm pôsobia celosvetovo, Böhler-Uddeholm SLOVAKIA v Martine zastrešuje slovenský trh. V súčasnosti má približne 500 zákazníkov z celého Slovenska.


Certifikáty

Od roku 2007 má spoločnosť Böhler-Uddeholm SLOVAKIA, s.r.o. certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001, certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 a vybudovaný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 18001:1999.

Certifikát ISO 9001:2008

Certifikát ISO 14001:2004

Zverejnená Politika spoločnosti.

Etický kódex spoločnosti.

 


Kancelárie a sklad