Výrobné spoločnosti

Print

- výroba nástrojových, rýchlorezných, špeciálnych ocelí a hutných polotovarov

- výroba plechov z nástrojových, rýchlorezných a špeciálnych ocelí


- výroba nožovej ocele pre obuvnícky, kožiarsky a textilný priemysel, výroba sekacích liniek pre obalový priemysel a výroba špeciálnej pásovej ocele


- výroba výkovkov z ušľachtilých ocelí

- výroba prídavných materiálov na zváranie pre rôzne zváracie technológie


- výroba ocele pre pílové pásy pre drevospracujúci priemyse, výroba špeciálnej pásovej ocele a ocele pre papierenský a polygrafický priemysel


Top