Rýchlorezné ocele

Print

Skupina špeciálnych vysokovýkonných materiálov určených na výrobu kovoobrábacích nástrojov ako vrtáky, závitníky, valcové, tvarové a odvalové frézy, preťahovacie trny a podobne.


Ďalšie využitie ponúkajú tieto materiály pri vysokých nárokoch na životnosť strihacích a tvárniacich nástrojov.


Väščina týchto materiálov je vyrábaná technológiou práškovej metalurgie, čomu zodpovedajú aj jedinečné mechanické vlastnosti, ktoré vo všetkých parametroch prevyšujú materiály vyrábané konvenčnou metalurgiou. Prioritnými vlastnosťami týchto materiálov sú odolnosť voči opotrebeniu, zachovanie tvrdosti pri zvýšených teplotách, húževnatosť a odolnosť voči tlakovému zaťaženiu.

 
Rýchlorezné ocele, ESU - kalita


Ocele vyrobené práškovou metalurgiou


 BÖHLER

W.-Nr.: 

DIN

STN 
1.3355

-

 
   -

 -

 -
   -

 -

1.3348 HS2-9-2
   1.3346  HS2-9-1
 - - -
 1.3247  HS2-10-1-8  -
   1.3244  -  -
1.3343 HS6-5-2 19 830
1.3344 HS6-5-3
  ~1.3351 ~HS6-5-4   -
  1.3207 HS10-4-3-10
1.3243 HS6-5-2-5 19 852
 ~1.3345  ~ HS6-5-3  -