L276

Popis produktu

Chemický, celulózový a papierenský priemysel, priemyselné a komunálne spracovanie odpadu, jadrový priemysel.

Vlastnosti

BÖHLER L276 je zliatina na báze Ni legovaná Mo-Cr-W s vynikajúcou odolnosť voči korózii aj po zvarení. Vysoký obsah niklu a molybdénu zabezpečuje dobrú odolnosť voči korózii v redukčných a oxidačných médiách. Molybdén zvyšuje aj odolnosť proti lokálnej korózii, ako je napr. jamková korózia.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Norma


2.4819 N10276 Alloy 276


Štandard


B564 B574

Chemické zloženie

16,10 16,20 58,00 0,20 3,75 0,17 5,50

Chemické zloženie (priemer %)

Dostupné výrobné profily

  • Plechy
  • Polotovary/výrezy
  • Tyčové polotovary

VEĽTRHY / PODUJATIA

Kontakt

Libor Máslo

Special steel, Nickel & Titanium Alloys


+420 702 188 163

E-Mail

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.