Tepelné spracovanie a povlakovanie

Tepelné spracovanie a povlakovanie

Nástrojové ocele, tepelné spracovanie a PVD povlakovanie od jedného dodávateľa.

Naša spoločnosť voestalpine High Performance Metals Slovakia, s.r.o. je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou divízie High Performance Metals svetoznámeho koncernu voestalpine AG, ktorá je svetovým lídrom na trhu s nástrojovými oceľami, a zároveň sme súčasťou celosvetovej siete prevádzok tepelného spracovania v rámci koncernu.

Prevádzka tepelného spracovania disponuje v súčasnosti technológiami vákuového kalenia pretlakom dusíka, kalenia do oleja vo vákuu, vákuového popúšťania. V oblasti chemicko-tepelného spracovania vykonávame nitridovanie, oxinitridovanie, karbonitridovanie, oxikarbonitridovanie a plazmové nitridovanie prostredníctvom technológií: MICROPULS plazmová nitridácia a nitridácia v plyne s riadenou atmosférou.

Ponúkame aj PVD povlakovanie, ktorého cieľom je výrazne zvýšiť výkon nástroja. PVD povlaky sa používajú pre rôzne aplikácie trieskového obrábania, tvárnenia za tepla a studena, tlakového liatia, pre aplikácie spracovania plastov. Významné použitie je v potravinárskom priemysle, v zdravotníctve a pre rôzne dekoratívne účely.