Vstrekovanie plastov

[ Ocele pre prácu za tepla | Formy na plasty ]

Forma na vstrekovanie plastu

Nástrojové ocele Böhler sú optimálnou odpoveďou na akúkoľvek aplikáciu pri vstrekovaní plastových dielov a uspokojujú zvýšené očakávania používateľov, pokiaľ ide o tvar, funkciu, estetiku, kvalitu produktu a životnosť. Produkt je nakoniec tak dobrý ako forma v ktorej sa vyrába.

VOĽBA VHODNEJ NÁSTROJOVEJ OCELE PRE FORMY NA PLASTY

Pri voľbe ocele pre formy na plasty sa zohľadňujú rozmanité požiadavky pre rôzne namáhania namáhania. Na základe týchto požiadaviek rozdeľujeme ocele pre formy na plasty do nasledovných skupín.

» Zošľachtené a precipitačne vytvrdené ocele

K minimalizácii rizika vzniku možných rozmerových zmien a napäťových trhlín pri kalení sa pre veľkoobjemové formy používajú nástrojové ocele, ktoré sa už dodávajú v zošľachtenom stave (cca 30 – 43 HRC). Pri týchto tvrdostiach je oceľ ešte dobre opracovateľná a zároveň ponúka vynikajúcu pevnosť a dobrú odolnosť proti opotrebeniu.

Porovnanie vlastností zošľachtených ocelí »

» Kaliteľné ocele

V aplikáciách pre formy na plasty, kde sa nevyžaduje odolnosť proti korózii a je potrebná tvrdosť viac ako 50 HRC, sa používajú ocele pre prácu za tepla ako napríklad Böhler W300, W302, W400, W360 alebo ocele pre prácu za studena napríklad Böhler K110, K600, K340, K390 MICROCLEAN.

» Ocele odolné proti korózii

Spracovanie plastov s chemicky agresívnymi prípadne abrazívnymi prísadami si vyžaduje kaliteľné ocele odolné proti korózii. Táto skupina ocelí sa delí na dva typy:

» Zošľachtené antikorózne ocele

Dodávajú a používajú sa v zošľachtenom stave s tvrdosťou cca. 30 – 40 HRC. Táto tvrdosť predstavuje optimálny kompromis medzi obrábateľnosťou a odolnosťou proti opotrebeniu.

Porovnanie vlastností zošľachtených antikoróznych ocelí »

» Kaliteľné antikorózne ocele

Dodávajú sa v stave po žíhaní na mäkko a po opracovaní sa bežne kalia na tvrdosť viac ako 50 HRC.

Porovnanie vlastností kaliteľných antikoróznych ocelí »

» Ocele vyrábané práškovou metalurgiou

Tieto ocele nachádzajú uplatnenie tam, kde je dôležitá vysoká tvrdosť a odolnosť proti opotrebeniu a tým vysoká životnosť formy. Špeciálne ocele odolné proti korózií Böhler M368 MICROCLEAN a M390 MICROCLEAN boli vyvinuté na tie najnamáhanejšie aplikácie spracovania plastov ako sú šneky (závitovky) vstrekovacích lisov a formy pre vstrekovanie plastov s obsahom sklenených vlákien.

» Cementačné ocele

Tieto ocele sú charakteristické vysokou povrchovou tvrdosťou (cca 62 HRC) a húževnatým jadrom. Vďaka výbornej leštiteľnosti sú tieto tieto ocele vhodné pre malé formy a vložky.

VYSOKOVÝKONNÉ OCELE BÖHLER PRE VSTREKOVANIE VYSTUŽENÝCH PLASTOV

Plasty s obsahom vlákien (sklenenými, uhlíkovými) majú tendenciu byť oveľa abrazívnejšie ako bežné plasty.  Môžu pôsobiť až extrémne abrazívne a spôsobiť predčasné opotrebenie.  Pre zabránenie skorého a nadmerného opotrebovania foriem, ponúkame širokú škálu vysokokvalitných nástrojových ocelí Böhler, ktoré stanovujú nové štandardy vo výrobe vysokovýkonných komponentov z vystužených plastov. Pretože náklady na výrobu samotnej formy sú v zásade takmer rovnaké, použitie vysokokvalitných materiálov predstavuje investíciu do životnosti nástroja s obrovským ekonomickým potenciálom.

Viac informácií a prospekt o správnej voľbe materiálu pre konkrétne obsahy vlákien v plaste»

VYUŽITIE ADITÍVNEJ VÝROBY VO FORMÁCH PRE VSTREKOVANIE PLASTOV

Jedinečné nástroje si vyžadujú jedinečné riešenia. V spolupráci s našimi zákazníkmi, s využitím našich najmodernejších technológií pre aditívnu výrobu a materiály, vyvíjame na mieru šité riešenia optimalizované špeciálne pre vstrekovanie plastov.

Odborné znalosti 3D tlače spojené s rozsiahlym know-how o vstrekovaní plastov zaisťujú, že zákazníkom dodávame najlepšie možné riešenia.

RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU:

OPTIMALIZOVANÝ NÁVRH.
OPTIMALIZOVANÁ TLAČ.
OPTIMALIZOVANÝ PRÁŠOK.
OPTIMALIZOVANÉ PRE VÁS.Forma na plasty - chladiace kanáliky pomocou 3D tlače

Náš trojpilierový prístup k aditívnej výrobe preukázal významné zlepšenie výkonu u našich zákazníkov v celom rade aplikácií, ako napríklad vložky, tvárniky, filtre a zmiešavače taveniny.

Viac informácií o výhodách aditívnej výroby (3D tlač) pre formy na vstrekovanie plastov >>

Böhler Program

 

Norma Štandard
BÖHLER označenie Trhové označenie Melting Route DIN EN UNS Ostatné AMS ASTM
- - Norma - 40CrMnNiMo8-6-4 - - Štandard - -
- - Norma - 40CrMnNiMo8-6-4 - - Štandard - -
- - Norma - X13NiCuAl4-1-1 - - Štandard - -
- - Norma - 40CrMnNiMo8-6-4 - - Štandard - -
- - Norma - X38CrMo17 - - Štandard - -
- - Norma - X38CrMo17 - - Štandard - -
- - Norma - X40Cr14 - - Štandard - A681
- - Norma - X33CrS16 - - Štandard - -
- - Norma - - - - Štandard - -
- - Norma - - - - Štandard - -
- - Norma - - - - Štandard - -
- - Norma - - - - Štandard - -
- - Norma - X30CrMoN15-1 - - Štandard - -
- - Norma - - - - Štandard - -
- - Norma - - - - Štandard - -
- - Norma - X37CrMoV5-1 T20811 - Štandard - -
- - Norma - X37CrMoV5-1 T20811 - Štandard - -
- - Norma - X40CrMoV5-1 T20813 - Štandard - -
- - Norma - X40CrMoV5-1 T20813 - Štandard - -
- - Norma - - - - Štandard - -
- - Norma - - - - Štandard - -
- - Norma - ~X37CrMoV5-1 ~T20811 - Štandard - -
- - Norma - ~X38CrMoV5-3 - - Štandard - -
- - Norma - - K93120 - Štandard - -
- - Norma - - - - Štandard - -

Kontakt

Kontaktujte nás

BÖHLER Slovensko

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.