Environmentálny manažment

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Od roku 2007 má spoločnosť voestalpine High Performance Metals Slovakia, s.r.o. certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001.

Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri práci je veľmi významným aspektom pre našu spoločnosť. Každý rok prijímame cielené opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti a efektívnosti zdrojov, s cieľom zlepšiť ochranu životného prostredia a dať našim zamestnancom najlepšiu možnú ochranu ich zdravia a bezpečnosti pri práci.

-65% pracovných úrazov

3.500 auditov a inšpekcií / rok

2.000 opatrení / rok

Oceľ 100% recyklovateľná

-20% spotreby priemyselných vôd

-20% priamych prašných emisií

až € 7 milliónov na ochranu životného prostredia

Systém energetického manažérstva podľa ISO 50001
Úspora viac ako 20 GWh/rok
Neustále znižovanie emisií CO2
Zásobovanie viac ako 500 domácností odpadovým teplom

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.