Logistika

Jedným z dôležitých cieľov našej spoločnosti je zabezpečenie efektívnej distribúcie materiálu z výrobných závodov k našim zákazníkom.

Príprava materiálu je plne realizovaná v sklade vo výrobnom závode v Kapfenbergu (Rakúsko). Vybudovaním plnoautomatického vysokoregálového skladovacieho systému v roku 2013, sklad (HUB Kapfenberg) zásobuje  odbytové spoločnosti na celom svete a  priamo vychystáva materiál vrátane rezania pre odbytové spoločnosti na Slovensku, v Rakúsku, Čechách a Slovinsku.

Automatický vysokoregálový skladovací systém má 3500 skladovacích kaziet, s možnosťou skladovania jednotlivých materiálov s dĺžkou do 6 m a váhou do 3500 kg. Ročne sklad vybaví viac ako 100 000 objednávkových pozícií.

Súčasťou skladu je centrum rezania a obrábania, ktoré disponuje 40 blokovými pílami a 9 frézovacími centrami a vybaví vyše 50 000 položiek za rok.

Prepravu k zákazníkom zabezpečujeme zmluvnými prepravcami, zbernými službami, ako aj vlastnou dodávkovou dopravou na celom území Slovenska. Preprava je zabezpečovaná individuálne v zmysle požiadavky a dohody so zákazníkom.

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.