Application Segments

Ťažba ropy a chemický priemysel

Melting Route

Konvenčná výroba

Popis produktu

Pre konštrukčné diely veľmi zaťažené chemickou koróziou, napr. zariadenia chladené morskou vodou a na morských vrtných plošinách. V oblastiach chemického priemyslu, kde pri vyšších tlakoch a teplotách dochádza k zaťaženiu v čistých kyselinách ako aj v kyselinách s obsahom chlóru (hlavne kyselina sírová), organických kyselinách a zmesiach kyselín. V dôsledku zvýšenej odolnosti voči štrbinovej korózii je možné použitie aj všade tam, kde sa počíta s tvorbou povlaku, resp. kde sa nedá konštrukčnými opatreniami zabrániť štrbinám.

Vlastnosti

Nehrdzavejúca austenitická oceľ CrNiMoCu s vynikajúcou odolnosťou voči jamkovej, štrbinovej a trhlinovej napäťovej korózii.
Ďalej odolná voči interkryštalickej korózii do 400 °C.
Požadovaná kvalita povrchu morený, tepelne spracovaný alebo obrobený.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Materiálové číslo


1.4529 N08926


Chemické zloženie

Chemické zloženie (priemer %)
max. 0.020 max. 0.5 max. 2.00 max. 0.03 max. 0.01 19.00 to 21.00 6.0 to 7.0 24.00 to 26.00 0.5 to 1.5 REM 0.15 to 0.25

Dostupné výrobné profily

  • Plechy
  • Tyčové polotovary

VEĽTRHY / PODUJATIA

Kontakt

Kontaktujte nás

BÖHLER Slovensko

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.