Popis produktu

H500 – Žiaruvzdorná oceľ

Vlastnosti

Žiaruvzdorná austenitická oceľ s vynikajúcimi vlastnosťami pri vysokých teplotách a vynikajúcou húževnatosťou. Žiaruvzdornosť na vzduchu až do 1 100 ° C. Dobrá odolnosť v oxidačných, dusíkatých plynoch a v plynoch s nízkym obsahom kyslíka. Stredná odolnosť v oxidačných plynoch s obsahom síry, ale nízka odolnosť v redukčných plynoch s obsahom síry. K skrehnutiu dochádza iba pri dlhodobom pôsobení v rozmedzí teplôt 650 až 900 °C, preto v nepretržitej prevádzke je odporúčaná teplota vyššia ako 950 °C.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Materiálové číslo


1.4876 N08800 N08810 N08811 X10NiCrAlTi32-21 NCF 800 HTF NCF 800 TF NCF 800 NCF 800 TP NCF 800 TB


Štandard


B564

Chemické zloženie

Chemické zloženie (priemer %)
0,07 0,35 0,75 20,80 32,00 0,30 0,30

Dostupné výrobné profily

  • Plechy
  • Polotovary/výrezy
  • Tyčové polotovary

Downloads

VEĽTRHY / PODUJATIA

Kontakt

Libor Máslo

Special steel, Nickel & Titanium Alloys


+420 702 188 163

E-Mail

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.