L718

Application Segments

Aplikácia pre aditívnu výrobu

Melting Route

VIGA

Popis produktu

BÖHLER L718 AMPO je žiarupevná vytvrditeľná zliatina na báze niklu s obzvlášť vysokou medzou pevnosti a medzou klzu do teploty 750°C a s exelentnou medzou tečenia do 700 °C. Okrem toho má vynikajúcu odolnosť proti korózii a je ľahko vytlačiteľná.

Vlastnosti

Veľkosť častíc 15 – 45 μm:
D10[μm] 18 – 24
D50[μm] 29 – 35
D90[μm] 42 – 50
Zdanlivá hustota* ≥ 3.4
*Meranie veľkosti častíc podľa ISO 13322-2 (metódy dynamickej analýzy obrazu);
Meranie zdanlivej hustoty je založené na ASTM B964 resp. DIN EN ISO 3923-1 a vzťahuje sa na naše
typické namerané hodnoty

 

Mechanické vlastnosti vytlačenej súčiastky po tepelnom spracovaní*:
Pevnosť v ťahu (Rm) 1400 ± 50 MPa
Medza klzu (RP₀,₂) 1180 ± 50 MPa
Predĺženie (%) 18 ± 3
Tvrdosť 46 ± 3 HRc
*Mechanická pevnosť podľa tepelného spracovania AMS5663 RT

 

Veľkosť častíc 45 – 90 μm:
Detaily na vyžiadanie

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Materiálové číslo


2.4668 NiCr19NbMo/NiCr19Fe19Nb5Mo3 N07718 Alloy 718


Chemické zloženie

Chemické zloženie (priemer %)
0,04 19,00 3,05 52,50 0,90 0,50 5,13 0,00 Rest

VEĽTRHY / PODUJATIA

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.