K888

Melting Route

Prášková metalurgia

Popis produktu

BÖHLER K888 MATRIX – Táto MATRIX oceľ sa vyznačuje kombináciou vysokej húževnatosti a vysokej odolnosti proti tlakovému zaťaženiu. Materiály MATRIX vykazujú vysokú húževnatosť, ktorá je rozhodujúca pre mnohé aplikácie. Nízka pevnosť v tlaku bežných materiálov MATRIX však často obmedzuje rozsah použitia. BÖHLER K888 MATRIX prekonáva túto bariéru a ponúka to najlepšie z oboch svetov – húževnatosť ocelí MATRIX a tvrdosť vysokolegovaných nástrojových ocelí. Aplikovaním povlakovania, dosiahnete neprekonateľný materiál z hľadiska húževnatosti, pevnosti v tlaku a odolnosti proti opotrebeniu.

Vlastnosti

  • Húževnatosť a odolnosť proti plastickej deformácii: veľmi vysoká
  • Tvrdosť: veľmi vysoká
  • Pevnosť v tlaku: veľmi vysoká
  • Obrobiteľnosť: veľmi vysoká
  • Rozmerová stabilita: veľmi vysoká

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Pevnosť v tlaku Húževnatosť Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu Odolnosť proti adhezívnemu opotrebeniu

Chemické zloženie

Chemické zloženie (priemer %)
0,60 0,85 4,40 2,80 1,10 2,45 3,80

Dostupné výrobné profily

  • Tyčové polotovary
  • Voľne kované výkovky

Downloads

VEĽTRHY / PODUJATIA

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.