3D tlač kovov – Aditívna výroba

Nejde iba o nový spôsob výroby. Je to nový spôsob myslenia. Pri digitálnom navrhovaní a realizácii konečného produktu – vrstva po vrstve, neexistujú žiadne hranice. Aditívna výroba (AM), známa pod menom „3D tlač“, umožňuje výrobu v kratších dodacích lehotách, s menšou hmotnosťou a tvarmi, ktoré predtým nebolo možné realizovať.

OD KONCEPCIE PO KOMPONENT

voestalpine, ako jeden z hlavných globálnych hnacích motorov inovácií, vedie cestu do novej oblasti aditívnej výroby. Na základe skúseností a tradície ponúkame celý hodnotový reťazec. Od vývoja práškov priamo pre Vaše aplikácie, jeho výrobu, cez návrh alebo optimalizáciu dizajnu súčiastky, až po samotnú tlač súčiastky a následné operácie ako sú doopracovanie, leštenie, tepelné spracovanie, povlakovanie a podobne. Teda všetko pod jednou strechou.

Efektívnosť

Aditívna výroba zvyšuje efektívnosť, lebo umožňuje vyrábať súčiastky v tvare siete. To zaručuje najefektívnejší výsledok pri takmer bezodpadovej výrobe. Nie je potrebné žiadne dodatočné frézovanie ani vŕtanie.

Nízka hmotnosť

Aditívna výroba umožňuje optimalizáciu súčiastky pre najlepšie výsledky z hľadiska hmotnosti a stability.

Rýchlejšie ako kedykoľvek predtým

Od krátkych dodacích lehôt, rýchlych prototypov až po výrobu. Aditívna výroba stanovuje nové štandardy v oblasti riadenia a výroby.

Aplikácie

V procese vstrekovania plastov je chladnutie výlisku najdlhšou fázou procesu. Je to tiež kritický krok pre kvalitu vstrekovaných častí. Konformné chladenie umožňuje zacielenie na horúce miesta, zníženie deformácií a skrátenie doby cyklu.

Na stiahnutie

3D tlač a konformné chladenie sú ďalším prvkom na riešenie problémov s pórovitosťou, nalepovaniu, trhlinami alebo dokonca na skrátenie doby cyklu.

Našich zákazníkov podporujeme konzultáciami, aby sme spoločne vybrali ten správny materiál pre správnu aplikáciu. Pomáhame tiež s redizajnom dielov podľa požiadaviek vašej aplikácie. Používame softvér a pokročilé technológie na podporu výrobného procesu, od počiatočného návrhu až po funkčné časti.

Je veľmi pravdepodobné, že prvými, ktorí využijú možnosti, ktoré ponúka 3D tlač kovov, sú automobilový, letecký a vesmírny priemysel. Vďaka možnosti vytvárať odolné a ľahké komponenty so skrátenou dobou prototypovania a výroby, existuje veľa nových príležitostí pre inteligentné riešenia, od riešení absorpcie energie, zvyšovania efektívnosti až po vysoké bezpečnostné požiadavky.