Energetika

Plný energie pre budúcnosť

Potreba energie a zároveň ochrana životného prostredia je jedna z výziev dnešnej doby. Turbíny na výrobu elektrickej energie sú vystavené extrémnemu teplotnému a mechanickému zaťaženiu. Tento test odolnosti nemohol byť ťažší. BÖHLER vyvíja žiaruvzdorné ocele vysokej kvality čo umožňuje, aby bolo možné neustále zlepšovať účinnosť turbín. Nie nadarmo sú najznámejší svetový výrobcovia turbín našimi zákazníkmi.

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.