VYSOKOVÝKONNÉ OCELE BÖHLER PRE VSTREKOVANIE VYSTUŽENÝCH PLASTOV

Moderná výroba priemyselných dielov najmä v automobilovom a elektronickom priemysle sa vyznačuje trendom nahrádzania kovov vystuženými plastmi. Plastové komponenty, ktoré sú omnoho ľahšie, šetria hmotnosť a tým pomáhajú znižovať emisie CO2, čo je jasné ekologické zameranie na celom svete. Zložité geometrie, tenké hrúbky steny a veľké plochy častí sú charakteristiky, ktoré si vyžadujú rastúce množstvo sklenených alebo uhlíkových vlákien v plastoch, aby sa dosiahla dostatočná stabilita.

Plasty vystužené vláknami (sklenenými, uhlíkovými) majú tendenciu byť oveľa abrazívnejšie ako bežné plasty.  Môžu pôsobiť až extrémne abrazívne a spôsobiť predčasné opotrebenie.  Pre zabránenie skorého a nadmerného opotrebovania foriem, ponúkame širokú škálu vysokokvalitných nástrojových ocelí Böhler, ktoré stanovujú nové štandardy vo výrobe vysokovýkonných komponentov z vystužených plastov. Pretože náklady na výrobu samotnej formy sú v zásade takmer rovnaké, použitie vysokokvalitných materiálov predstavuje investíciu do životnosti nástroja s obrovským ekonomickým potenciálom.

Trendy a požiadavky:

  • Nové typy vysokovýkonných plastov (GF, CF, dĺžka vlákna, výplňový materiál)
  • Zvyšujúce sa požiadavky formy na odolnosť proti opotrebeniu
  • Zvyšovanie odolnosti formy proti korózii
  • Rastie zložitosť dielov (odľahčené konštrukcie)
  • Zvýšenie produktivity vďaka kratším dobám cyklu (tepelná vodivosť)
  • Vyššie uzatváracie tlaky a teploty spracovania

Pre získanie viac informácií, o tom ako môžu naše nástrojové ocele zvýšiť životnosť Vašich nástrojov, KONTAKTUJTE NÁS.

    *) Povinné pole