Povlakovanie

Čo je PVD povlakovanie?

Cieľom PVD povlakovania je výrazne zvýšiť výkon nástroja na jeho povrchu vytvorením tenkej veľmi tvrdej, priľnavej vrstvy s vysokou odolnosťou voči abrazívnemu opotrebeniu, s nízkym koeficientom trenia, odolnosťou voči vysokoteplotnej oxidácii a zvýšenej tvrdosti pri vysokých teplotách.

PVD povlakovanie (anglicky Physical Vapour Deposition) sa vykonáva vo vysokom vákuu, v ktorom sa povlakovací kov (napr. Ti) dostane do plynného skupenstva a pridaním reakčného plynu sa na povrchu nástroja vytvára tenká, tvrdá a mimoriadne priľnavá vrstva (napr. TiN = nitrid titánu). Jednotlivé metódy PVD sa líšia iba spôsobom odparovania kovov.

Použitie PVD povlakov je širokospektrálne. PVD povlaky sa používajú pre rôzne aplikácie trieskového obrábania, tvárnenia za tepla a studena, tlakového liatia, pre aplikácie spracovania plastov, významné využitie je v potravinárskom priemysle, v zdravotníctve a pre rôzne dekoratívne aplikácie.

KONTAKTY PRE POVLAKOVANIE

Dr. Ing. Rastislav Rusnák

Vedúci prevádzky tepelného spracovania


+421 43 421 20 61

+421 918 651 021

E-Mail

Veronika Konrádová

referentka prevádzky TS


+421 43 421 20 01

E-Mail

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.