H525

Popis produktu

V prevádzkach tepelného spracovania pre boxy, hrnce, mufle, tégliky a vane pre všetky druhy procesov tepelného spracovania, ako aj v sklárskom, porcelánskom, smaltovacom, cementárenskom a keramickom priemysle na dýzy horákov, obruče, segmenty a časti pre rotačné pece a pece typu Lepol. V strojárstve pre mriežky, ventily, vretená, miešacie časti, ochranné rúrky pre termočlánky, armatúry, skrutky, matice, nity. Pri pecných a kotlových zariadeniach na rošty a roštové segmenty, armatúry, dopravné prvky, podporné a zdvíhacie nosníky, koľajnice, radiálne valčeky, dvere, brány, puzdra, rekuperátory, ventilátory, predhrievače suspenzie, ofukovače rúrok. Pre ropný priemysel pre potrubia a rúrovité komponenty.

Vlastnosti

Žiaruvzdorná austenitická oceľ s vynikajúcimi vlastnosťami pri vysokých teplotách a vynikajúcou húževnatosťou. Žiaruvzdornosť na vzduchu až do 1 150 ° C. Dobrá odolnosť v oxidačných, dusíkatých plynoch a v plynoch s nízkym obsahom kyslíka. Stredná odolnosť v oxidačných plynoch s obsahom síry, ale nízka odolnosť v redukčných plynoch s obsahom síry. K skrehnutiu dochádza iba pri dlhodobom pôsobení v rozmedzí teplôt 650 až 900 °C, preto v nepretržitej prevádzke je odporúčaná teplota vyššia ako 950 °C.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Norma


1.4841 S31400 X15CrNiSi25-20 AISI: 314, STN: 17 255


Chemické zloženie

0.08 1.70 1.20 24.80 19.80

Chemické zloženie (priemer %)

Dostupné výrobné profily

  • Plechy
  • Tyčové polotovary

NA STIAHNUTIE

Downloads

VEĽTRHY / PODUJATIA

Kontakt

Kontaktujte nás

BÖHLER Slovensko