L004

Popis produktu

Konštrukčné diely pre chemický priemysel, napr. výmenníky tepla, potrubia, armatúry, meracie sondy a odstredivky. Diely zariadenia pre odkysľovacie systémy, napr. nádrže, potrubia, výmenníky tepla, posúvače a klapky. Skladovacie a prepravné nádrže na kyseliny. Takisto pri úprave odpadovej vody, konštrukčných dieloch systémov na spaľovania odpadu a odsírenie spalinových plynov.

Vlastnosti

Zliatina na báze Ni legovaná Cr-Mo s dobrou odolnosťou voči korózii – aj pri zvýšených teplotách.
Vykazuje dobrú odolnosť pri redukčných a oxidačných podmienkach, napr. horúcimi, znečistenými médiami ako kyselinou sírovou, kyselinou dusičnou, kyselinou mravčou, kyselinou octovou, rozpúšťadlami, chlórom a médiami s obsahom chlóru. Ďalej sa tento materiál vyznačuje malým sklonom k interkryštalickej korózii, napäťovej korózii a jamkovej korózii.
L004 ponúka vďaka vynikajúcej tepelnej stabilite bezproblémovú zvariteľnosť.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Norma


Alloy C4 2.4610 N06455 NiMo16Cr16Ti


Štandard


-

Chemické zloženie

15,50 15,50 66,00 0,40

Chemické zloženie (priemer %)

Dostupné výrobné profily

  • Plechy
  • Polotovary/výrezy
  • Tyčové polotovary

Downloads

VEĽTRHY / PODUJATIA

Kontakt

Kontaktujte nás

BÖHLER Slovensko

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.