Application Segments

Ťažba ropy a chemický priemysel

Melting Route

VIM + ESR alt. Konvenčná výroba + ESR

Popis produktu

Konštrukčné diely pre chemický priemysel, napr. výmenníky tepla, potrubia, armatúry, meracie sondy a odstredivky. Diely zariadenia pre odkysľovacie systémy, napr. nádrže, potrubia, výmenníky tepla, posúvače a klapky. Skladovacie a prepravné nádrže na kyseliny. Takisto pri úprave odpadovej vody, konštrukčných dieloch systémov na spaľovania odpadu a odsírenie spalinových plynov.

Vlastnosti

Zliatina na báze Ni legovaná Cr-Mo s dobrou odolnosťou voči korózii – aj pri zvýšených teplotách.
Vykazuje dobrú odolnosť pri redukčných a oxidačných podmienkach, napr. horúcimi, znečistenými médiami ako kyselinou sírovou, kyselinou dusičnou, kyselinou mravčou, kyselinou octovou, rozpúšťadlami, chlórom a médiami s obsahom chlóru. Ďalej sa tento materiál vyznačuje malým sklonom k interkryštalickej korózii, napäťovej korózii a jamkovej korózii.
L004 ponúka vďaka vynikajúcej tepelnej stabilite bezproblémovú zvariteľnosť.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Materiálové číslo


Alloy C4 2.4610 NiMo16Cr16Ti N06455


Štandard


17744 17752 B574 NACE MR0175 / ISO 15156 VdTÜV WB424

Chemické zloženie

Chemické zloženie (priemer %)
max. 0.009 max. 0.050 max. 1.00 max. 0.020 max. 0.010 14.50 to 17.50 14.00 to 17.00 REM max. 2.00 max. 0.70

Dostupné výrobné profily

Information on Tyčové polotovary ) Presented data refer exclusively to long products. Please observe the detailed explanations at the end of the data sheet (pdf).

  • Plechy
  • Polotovary/výrezy
  • Tyčové polotovary

VEĽTRHY / PODUJATIA

Kontakt

Libor Máslo

Special steel, Nickel & Titanium Alloys


+420 702 188 163

E-Mail

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.