Application Segments

Ťažba ropy a chemický priemysel

Melting Route

VIM + ESR alt. Konvenčná výroba + ESR

Popis produktu

Konštrukčné diely pre chemický priemysel, napr. výmenníky tepla, potrubia, armatúry, meracie sondy a odstredivky. Diely zariadenia pre odkysľovacie systémy, napr. nádrže, potrubia, výmenníky tepla, posúvače a klapky. Skladovacie a prepravné nádrže na kyseliny. Takisto pri úprave odpadovej vody, konštrukčných dieloch systémov na spaľovania odpadu a odsírenie spalinových plynov.

Vlastnosti

Zliatina na báze Ni legovaná Cr-Mo s dobrou odolnosťou voči korózii – aj pri zvýšených teplotách.
Vykazuje dobrú odolnosť pri redukčných a oxidačných podmienkach, napr. horúcimi, znečistenými médiami ako kyselinou sírovou, kyselinou dusičnou, kyselinou mravčou, kyselinou octovou, rozpúšťadlami, chlórom a médiami s obsahom chlóru. Ďalej sa tento materiál vyznačuje malým sklonom k interkryštalickej korózii, napäťovej korózii a jamkovej korózii.
L004 ponúka vďaka vynikajúcej tepelnej stabilite bezproblémovú zvariteľnosť.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Materiálové označenie


2.4610 N06455 Alloy C4


Štandard


B574 17744 17752 NACE MR0175 / ISO 15156 VdTÜV WB424

Chemické zloženie

max. 0.009 max. 0.050 max. 1.00 max. 0.020 max. 0.010 14.50 to 17.50 14.00 to 17.00 max. REM. max. 2.00 max. 0.70

Chemické zloženie (priemer %)

Dostupné výrobné profily

  • Plechy
  • Polotovary/výrezy
  • Tyčové polotovary

VEĽTRHY / PODUJATIA

Kontakt

Libor Máslo

Special steel, Nickel & Titanium Alloys


+420 702 188 163

E-Mail

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.