Tepelné spracovanie

Výhody:

 • Pretlak 2-15Bar, chladiace médium N2.
 • Výborná ochladzovacia schopnosť ( Blok 406 / 406 / 406 mm , 525kg, materiál : 1.2343 , pretlak 9Bar = rýchlosť ochladzovania 80 °C/min. Požiadavka NADCA ochladzovacia rýchlosť ˃28°C/min).
 • Možnosť kaliť nástrojové a špeciálne ocele s nižšou prekaliteľnosťou.
 • Menšia deformácia v dôsledku možnosti regulácie smeru prúdenia ochladzovacieho média N (zvisle , vodorovne alebo súčasne zo všetkých strán).
 • Kruhová komora = možnosť kalenia detailov, ktorých rozmer presahuje 600 x 600 x 900 mm.
 • Rovnomernosť rozloženia teploty spĺňa štandard AMS 2750D.
 • Riadiaci systém SecoVac riadi procesy v súlade so špecifikáciami NADCAP  (National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program).

Typy pecí:

 • SECO/WARWICK 15.0VPT (600x600x900mm / Max 600kg)
 • VH 669 (600x600x900mm / Max 600kg)

Výhody:

 • Možnosť nitridovať aj koróziovzdorné materiály, vyššia povrchová tvrdosť
 • Menšia deformácia, menšie rozmerové zmeny, lepšie riadenie procesu nitridácie
 • Ľahká ochrana povrchu pred nitridáciou
 • Šetrné k životnému prostrediu

Typy pecí:

 • PN DUO100/180 (Ø1000x1800mm / Max 5000kg)

Výhody:

 • Riadený proces nitridácie
 • Nitridácia a oxidácia IVA CITROX
 • Šetrné k životnému prostrediu

Typy pecí:

 • RH 966 (600x600x900mm / Max 600kg)

Výhody:

 • Plne kontrolovaný proces nitridácie = riadenie štruktúry vrstvy
 • Vhodné pre nitridáciu nástrojov
 • Vlastnosti nitridovanej vrstvy optimalizované pre danú aplikáciu
 • Opakovateľnosť procesov

Typy pecí:

 • NITREX (Ø1000x1500mm / Max 2000kg)

Výhody:

 • Kalenie nástrojových ocelí s nižšou prekaliteľnosťou
 • Povrchová vrstva ostáva neovplyvnená
 • Povrch nie je oduhličený, nie je zoxidovaný

Typy pecí:

 • RDVA 78.10.6,5/13G (450x300x750mm / Max 150kg)

Výhody:

 • Povrchová vrstva ostáva neovplyvnená
 • Povrch nie je oduhličený, nie je zoxidovaný
 • Ekologické, čisté a hospodárne

Typy pecí:

 • RH 966 (600x600x900mm / max 600kg)

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.