K360

Popis produktu

BÖHLER K360 ISODUR je ďalší vývojový stupeň 8 %-chrómových ocelí, je preto lepšie prispôsobená potrebám našich zákazníkov. Mimoriadne vysoká odolnosť voči opotrebeniu, v spojení s dobrou odolnosťou proti tlakovému namáhaniu robia túto oceľ pravým riešiteľom problémov.

K360_Diagramm1.jpg

Vlastnosti

  • Vynikajúca odolnosť proti opotrebeniu v kombinácií s vysokou húževnatosťou a dobrou odolnosťou proti tlakovému namáhaniu. 

  • Veľmi dobrá odolnosť proti popúšťaniu. 

  • Nástrojová oceľ pre prácu za studena s možnosťou tepelného spracovania na sekundárnu tvrdosť, s dobrou rozmerovou stálosťou.

  • Veľmi dobre nitridovateľná v kúpeli, v plyne a v plazme.

  • Vhodná pre PVD povlakovanie. 

  • Kaliteľná vo vákuu.

  • Vďaka svojmu chemickému zloženiu a výrobnému procesu má jemnejšie a rovnomernejšie rozložené karbidy ako pri 12%-ných ledeburitických Cr-oceliach.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Pevnosť v tlaku Rozmerová stálosť pri tepelnom spracovaní Húževnatosť Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu Odolnosť proti adhezívnemu opotrebeniu

Chemické zloženie

1.25 0.90 0.35 8.75 2.70 1.18 + +

Chemické zloženie (priemer %)

VEĽTRHY / PODUJATIA