K340

Popis produktu

BÖHLER K340 ISODUR, nástrojová oceľ pre prácu za studena, vyvinutá firmou BÖHLER, s 8% obsahom chrómu, s modifikovaným chemickým zložením, vyrábaná metódou elektrotroskového pretavenia ESU. Táto technológia pretavenia, vyvinutá a overená v praxi spoločnosťou BÖHLER, zaisťuje minimálnu mikro a makrosegregáciu a materiálu dodáva aj potrebnú čistotu a homogenitu – predpoklad najlepších úžitkových vlastností.

Vlastnosti

Hlavné argumenty, ktoré dávajú Böhler K340 ISODUR široké spektrum uplatnenia:

• 8%-ná Cr-oceľ s modifikovaným chemickým zložením

• Vysoká húževnatosť s výbornou pevnosťou v tlaku

• Excelentná odolnosť proti adhezívnemu opotrebeniu na základe špeciálnych legovacích prísad

• Vysoká odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu

• Veľmi dobrá odolnosť proti popusteniu

• Nástrojová oceľ pre prácu za studena s možnosťou tepelného spracovania na sekundárnu tvrdosť s dobrou rozmerovou stálosťou

• Vynikajúca erodovateľnosť

• Veľmi dobre nitridovateľná v kúpeli, v plyne a v plazme (tvrdosť difúznej vrstvy po nitridovaní je cca. 1300 HV0,2kg)

• Vhodná pre PVD povlakovanie

• Kaliteľná vo vákuu

• Vďaka svojmu chemickému zloženiu a výrobnému procesu má jemnejšie a rovnomernejšie rozloženie karbidov ako pri 12%-ných ledeburitických Cr-oceliach (AISI D2) alebo pri konvenčných 8%-ných Cr-oceliach. Toto vedie k lepším mechanickým vlastnostiam – vysoká húževnatosť.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Pevnosť v tlaku Rozmerová stálosť pri tepelnom spracovaní Húževnatosť Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu Odolnosť proti adhezívnemu opotrebeniu

Chemické zloženie

1,10 0,90 0,40 8,30 2,10 0,50

Chemické zloženie (priemer %)

Dostupné výrobné profily

  • Plechy
  • Tyčové polotovary

VEĽTRHY / PODUJATIA

Kontakt

Kontaktujte nás

BÖHLER Slovensko